Aftalevilkår

Ved at benytte dig af Mester til Mester ApS services og produkter, accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser. Læs dem derfor grundigt.

 

Almene bestemmelser

Følgende beskriver betingelser og vilkår for brug af tjenesten Mester til Mester. Tjenesten udbydes og drives af Mester til Mester, CVR-nr. 36959037 (i det følgende kaldet "Mester til Mester”). Nærværende vilkår finder anvendelse for enhver brug af tjenesten. Ved slutkundens (i det efterfølgende kaldet "kunden" eller "du") ibrugtagning af tjenesten indgås en bindende aftale mellem Mester til Mester og kunden vedrørende tjenesten på nedenstående vilkår. Starten på aftaleforholdets defineres som tidspunktet for oprettelse af et medlemskab på Mester til Mesters hjemmeside, via Mester til Mesters app eller via en af Mester til Mesters samarbejdspartnere. Kunden accepterer, at al kommunikation inklusiv al korrespondance omkring betaling for brugen af tjenesten til Mester til Mester og kunden sker elektronisk via Mester til Mesters hjemmeside eller via den email-adresse, kunden har oplyst.

Mester til Mester har ret til at ændre i forretningsbetingelserne. Disse er sidst opdateret d. 9. november, 2017. Det påhviler kunden, til enhver tid, at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser. Ved at betale fakturaen accepterer kunden de opdaterede forretningsbetingelser.

 

Forudsætninger for adgang til tjenesten

For at kunne benytte Mester til Mester skal du have adgang til en smartphone (iOS eller Android), der er kompatibel med Mester til Mesters app. Dertil skal du have internetadgang.

 

Accept af medlemskabsbetingelser

Ved din tilmelding og indtastning af kortoplysninger, accepterer du, at Mester til Mester må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når du køber et medlemskab på Mester til Mester fornyer vi det automatisk, indtil du skriftligt afmelder dig via vores selvbetjeningsløsning på www.mestertilmester.dk eller skiftligt direkte til info@mestertilmester.dk Efter opsigelse forpligter Mester til Mester sig ikke yderligere over for kunden.

 

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres hos Mester til Mester ApS under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan til enhver tid få indsigt i disse oplysninger ved at kontakte kundeservice, ligesom du kan få rettet eventuelt ukorrekte oplysninger. Oplysningerne anvendes til at administrere medlemskabet, bestillinger og betalinger samt til information og markedsføring via fx e-mail, sms og telefon i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Ophavsret

Indholdet (det gælder såvel designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk) på Mester til Mester (hjemmesider og apps) er beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne blive forfølges retsligt af Mester til Mester. Kunden har ingen rettigheder til kommercielt brug, salg, videresalg, eksemplar fremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Kunden forstår og anerkender, at rettighedshaver til tjenestens indhold kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser - direkte overfor kunden. Såfremt du ønsker at citere eller på anden måde omtale Mester til Mester, bedes du forudgående anmode Mester til Mester om skriftlig tilladelse.

 

Mester til Mesters ydelse

Mester til Mester har udviklet et formidlingssite, hvor kunderne kan udveksle opgaver. Dels er det muligt at opslå en forespørgsel på arbejdskraft. Dels er det muligt at lave en forespørgsel på arbejde. Tjenesten er udelukkende beregnet til at formidle kontakten mellem to kunder, og kan derfor ikke stilles til ansvar for de aftaler, der bliver indgået mellem de parter, der benytter sig af tjenesten.

 

Identitet

Ved at oprette sig som bruger af Mester til Mester indestår kunden for at de af ham angivne oplysninger er i overensstemmelse med sandheden både for så vidt angår kundens identitet og validiteten af øvrige oplysninger.

 

Pris og betalingsbetingelser

Alle priserne er angivet i danske kroner og er ekskl. moms.

Mester til Mester er et årligt medlemskab, som koster 3.000 DKK ekskl. moms. Du tegner medlemskab ved at registrere dig med dine personlige oplysninger: navn, e-mail-adresse, kodeord samt dine kreditkort – og betalingsoplysninger. Du vil efterfølgende modtage en ordrebekræftelse fra os. Medlemskabet betales forud, indtil du afmelder det. Hver periode du betaler forud, refereres til som medlemskabsperioden. Med forbehold for dine rettigheder i henhold til fortrydelsesfrist kan ingen betalinger refunderes, og Mester til Mester giver ikke restitutioner eller kreditter i forbindelse med manglende eller delvis brug af Mester til Mester.

Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Mester til Mester kan justere priserne, således at Mester til Mester stilles uændret Betaling vil blive opkrævet efter den på ethvert tidspunkt gældende medlemskabspris, som er oplyst på hjemmesiden. Hvis du ikke accepterer ændringen i prisen, skal du opsige dit medlemskab inden udløbet af din nuværende medlemskabsperiode, dvs. før det tidspunkt, hvor prisændringen kommer til at gælde for dig. 

Såfremt medlemskabet ikke betales, eller på anden måde ikke opfylder nærværende aftale, og såfremt dette ikke skyldes forhold som Mester til Mester er ansvarlig for, kan Mester til Mester uden varsel lukke adgangen til tjenesten.

Det er kundens ansvar, at informere Mester til Mester ved ændring af: betalingskort, adresse, telefonnummer, mailadresse, CVR nr. og andre personlige oplysninger, der måtte være tilknyttet kontoen, og som har relevans for betaling med mere.

 

Betalingkort

Følgende betalingskort kan benyttes: Dankort, Visa, MasterCard, JCB, Maestro

.

Dataindsamling

Mester til Mester indsamler løbende oplysninger om brugsadfærd, når Kunden og andre brugere anvender Mester til Mesters webside eller software. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med det formål at optimere services og indretning af softwaren.

 

Konkurrence og rettigheder

Ved registrering hos Mester til Mester bekræfter du samtidig, at du ikke er i konkurrence med Mester til Mester eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Mester til Mester. I konkurrence med defineres ved, at du arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som sælger en formidlingsydelse/vikarvirksomhed. Alt software, design, arkitektur, tekst o.lign. er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker.

 

Misligholdelse

Al betaling fra Kunden til Mester til Mester foregår som udgangspunkt ved automatisk forudbetaling, når Kunden registrerer sit betalingskort. Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer, der belastes Kunden. Ved forsinket betaling påløber der morarenter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten eller Mester til Mester kunne kræve yderligere inkassoomkostninger. Ved misligholdelse af Mester til Mesters forretningsbetingelser opsiges samarbejdet øjeblikkeligt. Mester til Mester har ret til at lukke for Kundens adgang til software, såfremt betaling ikke sker rettidigt.

 

Ansvarsbegrænsning

Mester til Mester tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud. I tilfælde af opdatering af software eller udstyr har Mester til Mester ret til at lukke for adgangen i en begrænset periode, som typisk vil ske, hvor færrest mulige Kunder vil blive påvirket af det. Mester til Mesters software udvikles løbende, og Mester til Mester giver adgang til softwaren, som den forefindes og uden garanti. Mester til Mester kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Mester til Mesters software. Mester til Mester er ligeledes ikke ansvarlig for hacker-angreb, vira, naturkatastrofer, eller anden form for force majeure. Det er Kundens ansvar, at sikre, at al bogføring sker i overensstemmelse med de bilag, som overdrages mellem Kunden og Mester til Mester. Mester til Mester er formidler og ikke håndværker, kunderne har derfor det fulde ansvar omkring aftaler indgået i mellem to brugere af Mester til Mester.

 

Tavshedspligt og sikkerhed

Al data, der indtastes i Mester til Mesters software, sker uden videre adgang for andre. Mester til Mester behandler således al data med tavshedspligt. Mester til Mester har anlagt softwaren med høj sikkerhed og forsvarligt for at forebygge, at uvedkommende får adgang til disse data.

 

Tvister

Tvister skal afgøres ved Mester til Mesters vedtægtsbestemte hjemting.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Mester til Mester ApS
Vestergade 5, 3. tv.
8000 Aarhus C
Telefon: 31 410 489

E-mail: info@mestertilmester.dk

CVR-nr. 36959037

Sidst revideret november 2017