Find eller udlån
opgaver & arbejdskraft
overalt i DK

Opret bruger Download app

Har du spørgsmål - eller ønsker du at høre mere?

Så tryk her og vi sørger for, at en venlig medarbejder kontakter dig...


Opret bruger
Download app
Hent MTMs app i
App Store eller Google Play

Efterspørg ledig
arbejdskraft i dit netværk

Stil overskydende arbejdskraft til rådighed.

Prøv det nu

Formidler opgaver og arbejdskraft mester og mester i mellem

Stil overskydende arbejdskraft til rådighed både inden for samme branche og på tværs af brancher.

Mangler du ekstra hænder, kan du finde eller søge kvalificeret arbejdskraft. Formålet er, at optimere virksomhedens profit gennem maksimal udnyttelse af tilgængelige ressourcer.

Vi gør det enkelt og hurtigt for dig,
at hente eller udlåne arbejdskraft

Udlån arbejdskraft i en periode,
hvor du har for meget,
i forhold til igangværende opgaver

Med MTM kan du hele tiden følge efterspørgslen på markedet.
Vi forsøger at udnytte de eksisterende ressourcer på en sådan måde, at alle medlemmer får fordel af det.

Du behøver ikke længere være begrænset
af den arbejdskraft,
virksomheden er i besiddelse af

Prøv det nu

For meget at lave?
– Søg arbejdskraft

Hvis du oplever, at din virksomhed har for meget at lave, kan vi hjælpe dig med at få forøget din arbejdskraft for en kortere eller længere periode. Du kan her finde kvalificeret arbejdskraft, med stor erfaring inden for det givne område.

Større opgaver
Du behøver ikke længere være begrænset af den arbejdskraft, virksomheden er i besiddelse af. Du har nu mulighed for at sige ja til større opgaver, og indhente kvalificeret arbejdskraft, i den periode hvor opgaven skal udføres. Dette giver også mulighed for, at virksomheden kan udforske geografiske områder, der normalt ville være uden for virksomhedens mål.

Behold de faste kunder
Du behøver ikke længere sige nej til faste kunder, fordi du har taget en større opgave ind. Du kan nemt indhente arbejdskraft til at varetage opgaver, også for dine faste kunder. Du kan samtidig med, at du udvider dit netværk, pleje allerede eksisterende kunderelationer, og dermed ikke gå på kompromis med vigtigheden af loyale kunder.

For få opgaver?
– Stil din arbejdskraft til rådighed

Mange virksomheder oplever i perioder, at de mangler opgaver for at have arbejde til nok alle ansatte. I MTM kan du stille den overskydende arbejdskraft til rådighed, for andre medlemmer. Det betyder, at virksomheden hele tiden vil være i besiddelse af optimal arbejdsstyrke, men ikke vil opleve konsekvenserne af mangel på opgaver. Samtidig er du klar til at kunne varetage opgaverne, når de kommer igen, da du stadig er i besiddelse af din optimale arbejdsstyrke.

Vil du vide hvad du skal lave om 3 uger?
Har du forventninger om bestemte perioder på året, hvor du mangler opgaver, har du mulighed for, i god tid, at udlåne overskydende arbejdskraft for disse perioder. Dermed kommer virksomheden nemt og sikkert igennem perioder, hvor efterspørgslen ikke er så stor. Det betyder, at virksomheden og medarbejderne ved, hvad der skal ske.

Lær nyt
Få større erfaring med større projekter. Du har muligheden for at være en del af større projekter og derigennem tilegne dig erfaring, som du kan udnytte i din egen virksomhed. Du kan få indsigt i, hvordan større virksomheder arbejder, og måske blive inspireret i forhold til de opgaver, du selv har, eller hvordan du skal gribe fremtidige opgaver an.

Det starter her